Bezpečnost města

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Městská policie Napajedla

Webové stránky MP Napajedla najdete na adrese http://www.mpnapajedla.cz/
Kontaktní telefon: +420 737 230 575, +420 577 100 944

Policie České republiky
Webové stránky Policie České republiky najdete na adrese http://www.policie.cz
Kontaktní telefon: 158 (zdarma)
Obvodní oddělení Napajedla: +420 974 666 731

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Napajedla
Webové stránky JSDHM Napajedla najdete na adrese www.hasicinapajedla.cz 
Kontaktní telefon: +420 601 343 020 (velitel)
+420 606 188 179 (referent preventivně výchovné činnosti)
+420 577 100 911 (referent oddělení tajemníka MěÚ)
Plán preventivně výchovné činnosti města Napajedla na úseku požární ochrany v roce 2020

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraj
Webové stránky HZS ZK najdete na adrese https://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx
Kontaktní telefon: 150 (zdarma) nebo +420 950 670 111

Krizové řízení
Po celou svou dosavadní existenci se lidstvo střetává s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Lidská společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat jejich následky na přijatelnou míru. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy.
Více informací na webu https://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx

Příručka "Bezpečnost občanů Zlínského kraje"
Brožura integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, která přináší důležité informace pro ochranu osob a majetku při mimořádných událostech.
Příručku najdete na adrese https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-rady-a-doporuceni-rady.aspx
Návod pro případ evakuace je uveden zde

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate