Dotace

Informace o čerpání

Čtvrtek, 09.10.2014 / Autor: Monika Dohnalová

Nový informační systém - efektivní a transparentní Městský úřad Napajedla
Projekt je zaměřen na modernizaci informačního systému ve městě Napajedla. Hlavním cílem je zvýšení efektivity a transparentnosti Městského úřadu Napajedla prostřednictvím zavádění moderních ICT řešení s využitím jejich specifických vlastností.

Realizací projektu byl vytvořen nový informační systém se třemi novými funkcionalitami, které přispívají ke zvýšení elektronizace veřejné správy s ambicí zkvalitnit služby cílovým skupinám a snížit administrativní náročnost veřejných služeb.

Projekt Nový informační systém - efektivní a transparentní Městský úřad Napajedla je spolufinancován Evropskou unií.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2014 ve výši 15.200,- Kč. Dotace byly použita na nákup vícevrstvých zásahových obleků.

Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla
Město Napajedla získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla. V rámci projektu dojde k pořízení a instalaci nového vybavení do tří učeben (učitelské a žákovské pracoviště). V rámci modernizace učebny v 1. ZŠ Napajedla bude také upravena přípravna vedle učebny fyziky a chemie. Ve 2. ZŠ Napajedla budou modernizovány dvě učebny, zvlášť fyzika a zvlášť chemie. Předpokládaná výška dotace činí 2 757 566,40 Kč, což činí 85% celkových nákladů na modernizaci.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení investiční účelové dotace ve výši 325.000,- Kč na nákup nového zásahového dopravního automobilu Fiat Ducato a neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2012 ve výši 10.000 Kč, která byla použita na nákup nových zásahových rukavic Holík MEADOW.

Stavební úpravy střechy objektu radnice – 2.etapa
Město Napajedla za podpory Zlínského kraje v průběhu měsíce července 2012 zrealizovalo a ukončilo akci s názvem Stavební úpravy střechy objektu radnice – 2.etapa. Jednalo se o dokončení úprav na zbývající části střechy radnice, která nebyly předmětem již zrealizované 1. etapy v roce 2011, která byla taktéž finančně podpořena Zlínskékým krajem.
Důvodem úprav střechy bylo časté zatékání, v zimních měsících zasněžování půdního prostoru radnice, které díky přeložení stávající střešní krytiny typu Holand, která místy nedoléhá či úplně chyběla a instalací kontaktní fólie zabránila prostupu deště a sněhu, což již prokázala realizace 1.etapy .

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestičních účelových dotací na činnost jednotky v roce 2013 ve výši 14.000,- Kč a 75.000,- Kč. Dotace byly použity na nákup jednofázové elektrocentrály, ruční radiostanice, přívěsného vozíku, vzduchového dýchacího přístroje, tlakových lahví a svítilen na přilby.

UKONČENÍ REALIZACE AKCE
"NAŠE NAPAJEDLA – MĚSTO PRO ŽIVOT, REVITALIZACE VEŘEJNÝCH A KOMUNIKACÍ V MPZ - 2. ETAPA“

PROJEKT KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY IT
Město Napajedla v listopadu  2015 ukončilo realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě svůj projekt v rámci Výzvy č.22 , reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09610 s názvem „Konsolidace IT a nové služby IT města Napajedla“.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2015 ve výši 12.000,- Kč. Dotace byla použita na nákup zásahové obuvi.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení dotace na projekt „Dovybavení JSDHM Napajedla“ v roce 2019 ve výši 104.000,- Kč. V rámci podpořeného projektu byla výbava JSDHM Napajedla doplněna o termokameru pro hasiče, přetlakový ventilátor, 2 kombinované proudnice a 6 párů ochranných rukavic pro hasiče.

 

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate