Informace odborů a formuláře ke stažení

Odbor sociálních věcí

Pomoc v hmotné nouzi ( informace a formuláře ke stáhnutí)

webové stránky MPSV    

 

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - Vyjádření lékaře

stáhnout

stáhnout

(108 kB)

(63 kB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

stáhnout

(97 kB)

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

stáhnout

(143 kB)

Silniční správní úřad

Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace 

stáhnout

(67,1 kB)

Žádost o povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

stáhnout

(63,4 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění

stavebních prací ( podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb.) 

stáhnout

(64,6 kB)

Žádost o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení

stáhnout

(62,5 kB)

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa 

stáhnout

(66,6 kB)

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

stáhnout

(67,5 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

stáhnout (doc)
stáhnout (pdf)
 

Odbor správy majetku

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru)

stáhnout

(181 kB)

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci

stáhnout

(168 kB)

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města

stáhnout

(182 kB)

Žádost o přidělení bytu 

stáhnout

(65 kB)

Žádost na nájem nebytových prostor

stáhnout

(24 kB)

Žádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků

stáhnout

(48 kB)

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a prostor v objektech pro příspěvkové organizace a organizační složku města Napajedla

stáhnout

(54 kB)

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech

stáhnout (54 kB)

Životní prostředí

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami

stáhnout

(104 kB)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

stáhnout

(169 kB)

Žádost o vydání rybářského lístku

stáhnout

(927 kB)

Odbor investice a rozvoj města 

     

Odbor finanční

Přiznání k poplatku ze psa

stáhnout

(38 kB)

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

stáhnout

(46 kB)

Ohlášení užívání veřejného prostranství

stáhnout

(18 kB)

Smlouva - komunální odpad

stáhnout

(33,5kB)

Žádost o poskytnutí individuální dotace

stáhnout (pdf)

stáhnout

(141 kB)

(52 kB)

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci stáhnout (pdf) (64 kB)
Pokyny pro vyúčtování finanční podpory  stáhnout (51 kB)
Vyúčtování použití finanční podpory stáhnout (36 kB)
Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla stáhnout (171 kB)

Žádost o dotaci z rozpočtu města Napajedla na sociální služby v roce 2020

Žádost o dotaci z rozpočtu města Napajedla na sociální služby v roce 2020

stáhnout (pdf)

stáhnout (xlsx)

(43 kB)

(43 kB) 

Žádost o příspěvek (dotaci) na úhradu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě

stáhnout (21 kB)

Oddělení tajemníka

Plná moc - vzor

stáhnout

(18,8 kB)

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

stáhnout

(264 kB)

Dotazník k uzavření manželství

stáhnout 

(3 MB)

Příloha k  dotazníku

stáhnout

(507,02 kB)

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

stáhnout

(17,68 kB) 

Žádost - mimo určené místo nebo dobu

stáhnout

(1,51 MB)

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

stáhnout

(101 kB)

Žádost o změnu jména nebo příjmení

stáhnout

(187,17 kB)

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

stáhnout

(196.43 kB)

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

stáhnout

(97,96 kB)

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy

stáhnout

 

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte

stáhnout

 

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

stáhnout

 

Stavební úřad

Návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

stáhnout 

(124 kB) 

Zpětvzetí žádosti 2013

stáhnout 

(27 kB)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

stáhnout 

(64 kB)

Ohlášení odstranění stavby

stáhnout 

(69 kB)

Ohlášení stavby

stáhnout 

(77 kB)

Souhlasy sousedů

stáhnout 

(31 kB) 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

stáhnout 

(73 kB)

Oznámení změny v užívání stavby

stáhnout 

(59 kB)

Koordinované stanovisko Otrokovice

stáhnout

(51 kB)

Žádost o dodatečné povolení stavby

stáhnout

(66 kB)

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

stáhnout 

(79 kB)

Žádost o povolení vyjímky

stáhnout 

(58 kB) 

Žádost o povolení zkušebního provozu

stáhnout 

(66 kB)

Žádost o povolení stavby před jejím dokončením

stáhnout 

(63 kB)

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona

stáhnout 

(52 kB)

Žádost o stavební povolení

stáhnout 

(82 kB)

Žádost o územní souhlas

stáhnout 

(68 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

stáhnout 

(77 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků

stáhnout 

(68 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

stáhnout 

(72 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

stáhnout 

(67 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

stáhnout

(70 kB)

Žádost o změně využití území

stáhnout 

(71 kB)

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate