Městská zeleň

Správou městské zeleně jsou pověřeny Služby města Napajedla, příspěvková organizace. Tito mají na starosti sečení všech městských travnatých ploch, střihání živých plotů, údržbu květinových záhonů, ošetřování stromů, údržbu městského hřbitova, údržbu lesa zvláštního určení Kalvárie.

Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Napajedla povoluje Rada města Napajedla. Správní rozhodnutí na povolení či nepovolení kácení dřevin vydává orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je Městský úřad Napajedla, odbor správy majetku, investic a rozvoje – životní prostředí.

Tiskopis žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les si lze stáhnout z webových stránek města.

V případě dotazů se lze obrátit:

Městský úřad Napajedla, odbor správy majetku, investic a rozvoje – životní prostředí
Stanislava Kozmíková, DiS. – tel. 577 100 917, mob. 737 230 586

Služby města Napajedla, příspěvková organizace
Ing. Aleš Jirků – ředitel mob. 603 479 362
Vítězslav Dalajka – mistr mob. 737 230 572
 

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate