Monitoring stavu životního prostředí

Výsledky monitoringu stavu životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla

V roce 2013 uvolnilo Zastupitelstvo města Napajedla z rozpočtu města částku 300 000 Kč na provedení monitoringu stavu životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla. Konkrétně se jednalo o následující analýzy:

-Provedení ročního pasivního vzorkování ovzduší přímo v průmyslové zóně Slavia Napajedla Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí při Ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

-Provedení vzorkování půdy v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí

-Provedení analýzy půdních a rostlinných vzorků na rizikové prvky a provedení aktivního biomonitoringu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno

-Provedení rozboru těla ryby a vody z odstavného ramene řeky Moravy Pahrbek Státním veterinárním ústavem Olomouc – detašované pracoviště Kroměříž

-Rozšíření analýzy vzorků půdy o dopad na zdravotní rizika Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem

Dne 3.12.2013 proběhlo veřejné projednání výsledků monitoringu stavu životního prostředí v okolí PZ Slávia Napajedla, kromě pasivního vzorkování kvality ovzduší, které stále probíhalo. S výsledky pasivního monitoringu ovzduší bylo Zastupitelstvo města Napajedla seznámeno na svém veřejném zasedání dne 26.2.2014.

Prezentace monitoringu z jednání Zastupitelstva města Napajedla dne 26.2.2014.

V únoru 2015 uvolnilo ZM částku ve výši 86 000 Kč na pokračování ročního pasivního monitoringu ovzduší a vyhodnocení historických dat pasivního monitoringu ovzduší na měřící stanici v areálu Mateřské školy Komenského Napajedla. Projednání těchto výsledků proběhlo dne 16.3.2016 a byla z něj pořízena audionahrávka, která je k dispozici zde.

Kompletní analýzy

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate