Plán rozvoje města

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA

Na tomto místě webových stránek Města Napajedla máte k dispozici k nahlédnutí strategický dokument s názvem „Program rozvoje města Napajedla“.

Město Napajedla se spolu se Zlínským krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností GaREP, spol. s r.o. zapojilo do pilotního projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“, v rámci kterého zpracovalo svůj program rozvoje, tedy komplexní strategický dokument. Tento dokument pomůže nalézt nejdůležitější hodnoty, na kterých bude stát budoucnost našeho města. Je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Zastupitelstvo města záměr pořízení tohoto dokumentu podpořilo dne 20.02.2013 usnesením č. 13/191/2013 a kompletní dokument byl dne 27.11.2013 usnesením č. 18/258/2013 zastupitelstvem města schválen.

Program rozvoje sestává ze dvou hlavních částí – analytické a návrhové.

Analytická část je zaměřena na charakteristiku obce, na níž je nahlíženo z hlediska území, obyvatelstva, hospodářství, infrastruktury, vybavenosti, životního prostředí a správy obce. Na jejím základě proběhla se zastupiteli města a členy pracovních skupin, za účasti metodiků Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje, SWOT analýza, jež byla stěžejním východiskem pro návrhovou část.

Návrhová část vyjadřuje představu o rozvoji města a způsob jeho dosažení. Jsou zde navrženy rozvojové priority v časovém horizontu 7 let a rozvržení jednotlivých rozvojových činností, což umožní efektivnější využití finančních prostředků.
Základní kapitoly návrhové části jsou tvořeny strategickou vizí (jak by mělo město v budoucnu vypadat), programovými cíli (čeho chceme programem rozvoje dosáhnout), opatřeními (na co se zaměříme), rozvojovými aktivitami (co konkrétně budeme dělat) a podporou realizace dokumentu. Tato část dokumentu se z převážné části opírá o výsledky dotazníkového šetření, tedy o názory Vás občanů, ale také podnikatelských subjektů působících na katastru města a místních příspěvkových, kulturních, sportovních a zájmových organizací. Kompletní výsledky dotazníkového šetření pro obyvatele byly již uveřejněny v příloze prázdninového dvojčísla červenec – srpen 2013 Napajedelských novin (viz odkaz níže).

Analytická i Návrhová část byly připomínkovány pracovními skupinami a zastupiteli města. Připomínky byly do dokumentu zapracovány.

Program rozvoje města Napajedla
Vyhodnocení plnění Programu rozvoje města
Výsledky dotazníkového šetření pro obyvatele
Investiční záměry města Napajedla

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate