Tisková zpráva města Napajedla k vydanému Opatření obecné povahy KHS ZK

Čtvrtek, 23.04.2020

Krajská hygienická stanice vydala dne 23. 4. 2020 veřejnou vyhlášku Opatření obecné povahy.

Tato vyhláška nařizuje všem vlastníkům bytových domů umístěných na pozemcích v katastrálním území města Napajedla neprodleně zajistit provedení ohniskové dezinfekce všech společných prostor jejich domu či domů, a to denně až do odvolání.

Po dohodě starostky města Napajedla a hejtmana Zlínského kraje bylo z hmotných rezerv Zlínského kraje přislíbeno dostatečné množství dezinfekčních prostředků, tak aby mohla být tato vyhláška beze zbytku naplněna.

Včera bylo jednotkou dobrovolných hasičů Napajedla přepraveno k použití 1000 litrů dezinfekčního prostředku ANTI-COVID, který bude dnes distribuován jednak JSDH, jednak strážníky městské policie přímo, po předchozí telefonické domluvě, domovníkům jednotlivých bytových domů.

Dnes obdrží každý bytový dům 5 litrů dezinfekce. Další distribuce bude probíhat v prostoru před hasičskou zbrojnicí vždy ve středu a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin až do odvolání prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to v množství odpovídajícímu počtu bytových jednotek v jednotlivých domech.

Na jakékoliv změny v tomto prohlášení budete upozorněni.

Jedná se, prosím, zejména o preventivní opatření, která i v jiných městech a zařízeních zafungovala. Prosím Vás všechny o jejich dodržování.


Děkuji za ochotu a pomoc.

Ing. Irena Brabcová
starostka města

 

Opatření obecné povahy KHS ZK

Doporučení KHS ZK k provádění plošné a prostorové dezinfekce společných prostor v bytových domech

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate