Výzva občanům ke třídění odpadů

Pátek, 24.04.2020

Žádáme všechny občany, aby i v současné situaci dodržovali základní pravidla třídění odpadů v našem městě. Při vývozu velkoobjemových kontejnerů s tříděnými složkami odpadů z lokality Malina II. bylo obsluhou zjištěno, že jsou v kontejneru na odkládání plastů uloženy staré koberce, sklo a balíky s papírem. Obsah kontejneru nebyl přijat na třídící linku svozové společnosti, ale musel být uložen jako ostatní komunální odpad na řízenou skládku. Toto nezodpovědné chování vede k tomu, že se městu zvyšují náklady na likvidaci odpadů, což se v konečném důsledku odrazí na výši úhrad za odvoz a likvidaci směsných komunálních odpadů od občanů.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate